Facebook
Sprzedaż i naprawa opon, 14 621-33-97

SERWIS

Geometria kół
Istotnym elementem utrzymania opon w należytym stanie jest zapewnienie poprawnej zbieżności wszystkich kół pojazdu. Niewłaściwa zbieżność jest przyczyną utraty naturalnego ruchu pojazdu i jest przyczyną trudności w kierowaniu, zmęczenia kierowcy i zbyt szybkiego zużycia bieżnika.

Najczęstszym objawem niewłaściwej zbieżności jest nierównomierne lub nagłe zużycie bieżnika oraz ściąganie pojazdu na jedną stronę. Występowanie tego rodzaju symptomów może oznaczać nieprawidłowe ustawienie zbieżności kół. W takich przypadkach Fulda zaleca oddanie samochodu do przeglądu w punkcie serwisowym wyposażonym w specjalistyczny sprzęt komputerowy do pomiaru zbieżności. Wiele punktów serwisowych jest już dzisiaj wyposażonych w tego rodzaju sprzęt i oferuje usługi z zakresu geometrii kół.

Ciśnienie opon
Ciśnienie we wszystkich oponach i w kole zapasowym należy kontrolować przynajmniej raz w miesiącu używając w tym celu dokładnego przyrządu pomiarowego. Utrzymywanie prawidłowego ciśnienia ma wpływ na wydłużenie żywotności opon, większą oszczędność paliwa, a także lepsze i bezpieczniejsze prowadzenie pojazdu. Potrzeba utrzymywania prawidłowego ciśnienia powietrza w oponach staje się jeszcze bardziej jasna, gdy weźmie się pod uwagę konsekwencje nie stosowania się do tych zaleceń, tzn. mniejszy przebieg, skróconą żywotność opon, złe prowadzenie pojazdu (w tym możliwość utraty panowania nad pojazdem) oraz potencjalne przeciążenie pojazdu.

Rotacja opon

Okresowa rotacja jest ważnym elementem konserwacji opon. Głównym celem regularnej rotacji jest zapewnienie równomiernego zużycia bieżnika wszystkich opon. W przypadku braku jakichkolwiek informacji dotyczących rotacji opon w instrukcji obsługi twojego pojazdu, rotowanie opon zaleca się po przejechaniu 10.000 – 15.000 km. W przypadku stwierdzenia nierównomiernego zużycia bieżnika, opony należy poddawać regularnej rotacji i kontroli w specjalistycznym punkcie serwisowym w celu ustalenia przyczyny problemu. Należy pamiętać, że uszkodzenia powstałe w wyniku, np. najechania na dziurę w jezdni, mogą spowodować rozregulowanie zbieżności, co z kolei może być powodem nierównomiernego zużycia opon.